Compliance & Veiligheid   Proud Experts

Compliance & veiligheid

Proud Experts is een specialist op het gebied van veiligheid en compliance bij outsourcing. Wij zijn ISO 27001 en Wft- gecertificeerd, hebben een uitgebreid Compliance en Integriteitsprogramma en besteden veel aandacht aan cyber security.

header image

Bescherming van persoonsgegevens

Wet- en regelgeving

Proud Experts hecht veel waarde aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Daarom voldoen wij aan alle relevante wet- en regelgeving. Vanuit onze expertise zijn we bekend met alle vereisten vanuit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Ons efficiënt intern incidentenmeldsysteem faciliteert een snelle afhandeling waarbij alle relevante betrokken partijen snel op de hoogte worden gebracht en tot actie kunnen overgaan waar nodig. Naast correctie is er veel aandacht voor het vinden van de oorzaak en preventie, waarna het hele dossier wordt vastgelegd in ons incidentenregister.

Financiële dienstverlening

Wet op financieel toezicht

Bij de uitvoering van activiteiten binnen de financiële dienstverlening vormt de Wet op het financieel toezicht (Wft) onze basis. Zo beschikken al onze Proud Experts over minimaal Wft Basis, ongeacht de aard van hun werkzaamheden, en gaan zij door een uitgebreide pre-employmentscreening waarin de wettelijk verplichte onderdelen natuurlijk niet ontbreken. Naast de verplichte eed/belofte heeft Proud Experts een eigen gedragscode die zowel op het gebied van integriteit en klantbelang als de zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens richtlijnen biedt voor de medewerkers. Bij verkoop op afstand nemen wij de gedeelde verantwoordelijkheden vanuit de Telecommunicatiewet serieus en denken wij als ervaren business partner graag mee over het compliant inrichten van een project.

 

 

Cyber security

ISO 27001

Als organisatie in de BPO sector weten we als geen ander hoe we om moeten gaan met de uitwisseling van data. Informatiebeveiliging is voor ons dan ook van cruciaal belang. Onze organisatie is ISO 27001 gecertificeerd en we leggen voor ieder project alle afspraken rondom de verwerking van gegevens vast in onze Verwerkersovereenkomst. De beveiliging van klantdata wordt gemonitord en gewaarborgd door onze Cyber Security afdeling.

Integriteit en continuïteit

Interne maatregelen

Om Compliance binnen outsourcing te waarborgen, hanteert Proud Experts een uitgebreid Compliance en Integriteitsprogramma. Onze Compliance en Privacy Officer wordt altijd nauw betrokken bij het ontwerp, de organisatie en de realisatie van bedrijfsprocessen. Daarnaast hanteren we op het vlak van ICT een uitgebreid Business Continuity Plan. Dit plan bestaat onder andere uit een technische back-up die zorg draagt voor de continuïteit van onze dienstverlening in geval van calamiteiten of storingen.