Managed Outsourcing   Proud Experts

Ontwerp

Onze dienstverlening start met het creëren van inzicht aan de hand van een uitgebreide proces- en data analyse. Nadat de bedrijfsprocessen zijn geanalyseerd, vertalen we dit inzicht naar een (her)ontwerp van de processen.

header image

Bepalen van de scope

Tijdens de ontwerpfase besteden onze consultants eerst aandacht aan de initiële klantvraag. Samen met onze opdrachtgever bespreken we uitdagingen op operationeel en tactisch niveau, om inzicht te krijgen in de concrete behoefte en wensen van onze opdrachtgever. Tijdens deze gesprekken wordt ook de scope van het ontwerp bepaald, die de basis vormt voor de analyse van het bedrijfsproces.

Procesanalyse

Om bedrijfsprocessen zo optimaal mogelijk in te richten, voeren onze consultants eerst een uitgebreide proces- en data-analyse uit. Deze bedrijfsprocesanalyse vullen we aan met onze expertise over procesoptimalisatie. Aan de hand van de resultaten gaan we aan de slag met het ontwerpen of herontwerpen van bedrijfsprocessen.

Procesontwerp

In samenwerking met onze strategische partner Proud Nerds kijken we tijdens de ontwerpfase naar mogelijk efficiencyslagen op het gebied van User Experience. Daarnaast adviseren we onze opdrachtgevers over een optimale Customer Experience inrichting. De doelstellingen en ambities van onze opdrachtgevers vormen een belangrijke bron van informatie. Vervolgens wordt het procesontwerp concreet vormgegeven. De kennis en expertise van onze consultants komt tijdens deze fase optimaal tot zijn recht. Door ons uitgebreide track record hebben zij een diversiteit aan processen ontworpen en uitgevoerd, waardoor we goed zicht hebben op best practice oplossingen.

Meer weten?

Van ontwerp naar uitvoer

Lees op de volgende pagina hoe Proud Experts een ontwerp implementeert en realiseert.