Cases   Proud Experts
Proud Experts Office Proud Experts Office Proud Experts Office

we are _

on track

jumping arrow
the challenge

Verscherpte controle

Dit jaar staat voor veel financiële dienstverleners in het teken van Customer Due Diligence (CDD). Vanuit het ‘ken-je-klant’ principe worden deze dienstverleners door toezichthouders verantwoordelijk gesteld om hun klanten op een gedegen manier te identificeren, analyseren en structureel te monitoren. Het doel van deze activiteiten is het voorkomen van witwassen, fraude en het financieren van terrorisme. Om dit op een kwalitatieve manier te doen, hebben toezichthouders de vereisten voor CDD aangescherpt. Dat leidt bij veel dienstverleners tot een uitdaging; zowel het ontwerpen van een efficiënt proces als het uitvoeren hiervan vragen om voldoende expertise en capaciteit.

Cameralens Close Up Concentratie Concentreren 1194775 (1)
Cameralens Close Up Concentratie Concentreren 1194775 (1) Cameralens Close Up Concentratie Concentreren 1194775 (1)

Over CDD

CDD is geen nieuw begrip. Financiële dienstverleners houden al jaren hun klanten in de gaten volgens de uitgangspunten van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De huidige marktontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de opkomst van cryptovaluta, vragen echter om aanscherping van interne CDD processen op diverse gebieden;

  • (Her)Identificatie en verificatie
  • Analyse en beoordeling
  • Structurele monitoring
case detail image

Zoektocht naar externe expertise

Het inrichten van een structurele manier om klantonderzoeken efficiënt en kwalitatief uit te voeren vraagt veel tijd van financiële dienstverleners. Dit traject loopt namelijk parallel aan de dagelijkse dienstverlening. Veel financiële dienstverleners zijn op zoek naar een aanvulling op hun huidige capaciteit, met als resultaat een tekort aan ervaren CDD specialisten in de arbeidsmarkt. Daarnaast is er vraag naar expertise op het gebied van procesinrichting. Om toch te kunnen voldoen aan de vereisten van toezichthouders zoeken financiële dienstverleners ondersteuning bij externe partijen. Proud Experts is één van de partijen die deze dienstverleners op het gebied van CDD ontzorgt.

Ontwerp

  • Managed outsourcing van CDD activiteiten
  • Procesinrichting
  • Technische inrichting
  • Werving en selectie
  • Projectaansturing
  • Kwaliteitsmonitoring

Organisatie

Voor de efficiënte inrichting van CDD processen maakt Proud Experts gebruik van haar experts op het gebied van CDD. Samen met onze opdrachtgevers kijken we zorgvuldig naar een optimale Customer Journey, waarbij een ideale balans wordt gezocht tussen een waardevolle klantbeleving en slimme techniek. Afhankelijk van de wensen van onze opdrachtgever maken we gebruik van onze eigen systemen of die van onze opdrachtgever. Proud Experts beschikt over diverse cloudoplossingen voor workflowmanagement en tooling om risico’s te classificeren op basis van negatieve publiciteitschecks, sanctie- en PEP lijsten.

Voor de selectie van geschikte CDD specialisten gaan we op zoek naar Proud Experts die passen binnen de cultuur en het DNA van onze opdrachtgever. Al onze CDD specialisten zijn Wft gecertificeerd en zijn opgeleid op het gebied van de Wwft. In samenwerking met onze opleidingspartners bieden we aanvullende projectspecifieke trainingen die bestaan uit e-learnings, masterclasses en competentieworkshops.

Onze CDD teams bestaan uit multiskilled CDD specialisten met verschillende niveaus aan ervaring. Ieder team wordt operationeel aangestuurd door een teamleider. Daarnaast zijn onze projectmanagers, operationeel manager, ICT consultants en compliance officer op tactisch niveau nauw betrokken bij zowel de inrichting als uitvoer van onze CDD projecten.

CDD (1) CDD (1) CDD (1)

CDD als USP

Waar CDD voor veel organisaties voelt als een verplichting, ziet Proud Experts de uitvoer van CDD als kans. Door CDD goed in te richten, kunnen organisaties het verschil maken.

Realisatie

Sinds begin 2020 realiseert Proud Experts voor financiële dienstverleners CDD. Deze trajecten variëren van eenvoudige identificatie van particuliere klanten tot uitgebreide klantonderzoeken binnen het zakelijke domein. Voor iedere opdrachtgever wordt de optimale teaminrichting dan ook bepaald aan de hand van de uit te voeren werkzaamheden.

Voor veel dienstverleners is het tijdens de start van een nieuw CDD traject nog onduidelijk hoeveel klanten aanvullend onderzocht moeten worden. Daarom richten wij onze CDD teams flexibel in en monitoren wij het werkaanbod aan de hand van real-time inzichten. De inzet van onze Proud Experts op diverse projecten biedt onze opdrachtgevers flexibiliteit daar waar nodig. Daarnaast hanteren wij prijsafspraken op basis van productie-uren, waardoor onze opdrachtgevers optimaal gebruik kunnen maken van onze schaalbaarheid.

quote

“Als CDD-specialisten voorzien we de opdrachtgever van een compleet klantprofiel door alle klanten opnieuw te identificeren. Zo weten we zeker dat het profiel van de klant aan alle eisen van de opdrachtgever voldoet. Dit doen we met een groot, gezellig en informeel team dat naast alle gezelligheid ook zeker hard kan werken.”

Bob Konings


CDD-analist bij Proud Experts

Doorontwikkeling

Het inrichten en succesvol uitvoeren van een CDD traject stopt niet bij het afronden van de huidige klantonderzoeken. Proud Experts ondersteunt haar opdrachtgevers bij het professionaliseren en integreren van CDD processen in de dagelijkse dienstverlening. Het doel van onze CDD trajecten is dan ook om onze opdrachtgevers in de toekomst een structureel Ongoing Due Diligence (ODD) proces te kunnen bieden. Om dit te kunnen realiseren leggen wij resultaten vast in uitgebreide rapportages en blijven we onze CDD processen continu optimaliseren op basis van verkregen inzichten. Daarnaast leveren we een grote bijdrage aan de kwaliteitsmonitoring van onze activiteiten, zodat we blijven voldoen aan de voortdurend veranderende wet- en regelgeving.

quote

“Wij zijn er om klanten te helpen bij het doorlopen van het identificatieproces met daarnaast het controleren van de identificatiegegevens van de klanten. Het is een leuke en uitdagende opdracht om dit met een heel nieuw team collega’s voor het gehele klantenbestand van onze opdrachtgever te doen.”

Toine Bartholomeus


CDD-analist bij Proud Experts

Meer weten?

Neem contact op

Onze Proud Experts staan voor je klaar om samen jouw uitdagingen te bespreken en te kijken naar oplossingen op korte- en lange termijn.