Blog   Proud Experts

Fintech - vriend of vijand?

In de financiële sector wordt steeds vaker gekeken naar nieuwe, slimme technologieën om de financiële dienstverlening te verbeteren en te optimaliseren, ook wel Financial Technology (FinTech) genoemd. De opkomst van FinTech in Nederland wordt echter niet door iedereen positief ontvangen.

header image

Booming business

Gezien de huidige marktontwikkelingen en de focus op een optimale klantreis, wordt digitalisering steeds vaker gezien als kans om je te onderscheiden op de markt. FinTech richt zich op het realiseren van deze optimale klantreis door de traditionele dienstverlening van organisaties uit te breiden met vernieuwende applicaties, slimmere processen en innovatieve producten en verdienmodellen. En dat werkt. In 2018 waren er 430 FinTech bedrijven actief in Nederland, een groei van 100 bedrijven ten opzichte van 2017. De komst van PSD2 (Payment Services Directive) in 2018 helpt een handje mee, sinds 2018 worden financieel dienstverleners verplicht om derden toegang te geven tot klantgegevens als een klant daar om vraagt. Dit biedt FinTech bedrijven een gunstig toekomstperspectief. Naar verwachting zal het aantal actieve FinTech bedrijven de komende jaren dan ook flink blijven groeien.

Op weg naar succes...

Veel organisaties zien de toename in FinTech bedrijven als positieve ontwikkeling. De dienstverlening van traditionele organisaties wordt vaak gedefinieerd door de legacy van oude systemen, waarbinnen weinig ruimte is voor innovatie en optimalisatie. Door samen te gaan werken met FinTech bedrijven halen deze organisaties een vernieuwende, creatieve kijk op dienstverlening in huis. Met vaak de mogelijkheid om processen anders, slimmer en efficiënter in te richten. De combinatie van jarenlange expertise en een frisse blik kan leiden tot het onderscheidend vermogen dat het verschil maakt in de markt.

...of richting de afgrond

De snelheid waarmee FinTech bedrijven een voet tussen de deur weten te zetten, schrikt veel organisaties ook af. De grens tussen waardevolle sparringpartner en mogelijke concurrent vervaagt al snel. De mogelijke disruptie die FinTech bedrijven kunnen gaan veroorzaken in de financiële sector wordt dan ook uitvoerig besproken. De vraag heerst echter of er een alternatief is. Als traditionele partijen hun deuren niet openen voor innovatieve technologieën, is de kans groot dat ze worden ingehaald door de snelle jongens in het veld. De consument is namelijk al lang om, hoe makkelijk en sneller hij wordt geholpen, hoe beter.

Fintech en Proud Experts

Proud Experts zet de deur niet alleen open voor FinTech bedrijven, maar zoekt deze bewust op. Wij geloven in de kracht van mens en techniek. Zo heeft Proud Experts onder andere bijgedragen aan de lancering van bijBouwe, een organisatie die hypotheken verstrekt zonder tussenkomst van een bank. Wat we daar gedaan hebben, lees je hier.